image_DE_dimmedimage_SKimage_HU_dimmedimage_EN_dimmed
QNELL
Online slovníky

Ako nakupovať

1. Elektronické slovníky

Elektronické slovníky QNELL sú dostupné výlučne online a pristupuje sa na ne pomocou softvéru, ktorý si môže bezplatne stiahnuť z našej web stránky každý registrovaný užívateľ. Po registrácii získava užívateľ na 7 dní bezplatne prístup k všetkým našim slovníkom. V prípade, že chce užívateľ pristupovať k databázam slovníkov aj naďalej, je potrebné si prístup k slovníkom zakúpiť cez našu web stránku.

2. Vytváranie objednávok

Vytváranie objednávok je možné až po registrácii na našej web stránke. Užívateľ si vyberie slovníky, na ktoré chce pristupovať. Prístupové obdobie na každý vybraný slovník je 1 rok. Je možné vytvárať užívateľské podúčty a pre každého vytvoreného užívateľa zvlášť zadefinovať prístup ku ktorýmkoľvek našim slovníkom. Následne objednávateľ zadá svoje fakturačné údaje a objednávku potvrdí. Po tomto kroku je ešte možné objednávku bez akýchkoľvek sankcií zrušiť. Objednávka sa stáva záväznou až po jej zaplatení. Uhradené objednávky je možné rušiť do 3 dní odo dňa úhrady, pričom je o zrušenie potrebné žiadať cez kontaktný formulár našej web stránky. Kvôli jednoznačnej identifikácii užívateľa musíte byť pri zadávaní žiadosti o zrušenie objednávky prihlásený na našej web stránke. Vyhradzujeme si právo účtovať si manipulačný poplatok (penále) vo výške 10% z ceny objednávky, nie však viac ako 10 €.

3. Platba

Vytvorené objednávky je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

4. Dodacie podmienky

Elektronický slovník je možné stiahnuť z našej web stránky cez hlavné menu 'Na stiahnutie' (prístupný pre registrovaných užívateľov) aj bez vytvorenia objednávky. Po spustení slovníka je potrebné sa do programu prihlásiť tým istým užívateľským menom a heslom, ktorým sa prihlasujete aj na našu web stránku. Aktivácia prístupu na objednané slovníky sa realizuje najneskôr do 2 dní od pripísania sumy objednávky na náš účet. V prípade platby platobnou kartou sa prístup k slovníkom nastaví automaticky v priebehu niekoľkých minút. Po obdržaní platby vystavíme do 7 dní faktúru, ktorú Vám zašleme elektronicky emailom. Ak si prajete faktúru zaslať poštou, je potrebné o to žiadať cez kontaktný formulár na našej web stránke.

5. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované cez kontaktný formulár prístupný na našej stránke cez menu 'Informácie'. Pre jasnú identifikáciu zákazníka je potrebné, aby sa zákazník pred zaslaním reklamačnej požiadavky na našu stránku prihlásil.