image_DE_dimmedimage_SKimage_HU_dimmedimage_EN_dimmed
QNELL
Online slovníky

Ochrana súkromia

Osobné údaje

Osobné alebo firemné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom registrácie alebo objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby. Tieto údaje nebudú poskytované tretím osobám ani využívané komerčne (napr. na zasielanie reklám).

Platobné údaje

Údaje, ktoré zadávate pri platbe platobnou kartou (ako meno držiteľa karty, číslo karty, dátum expirácie a CV kód) sa zadávajú zašifrovane cez web stránku platobnej inštitúcie a na našom serveri sa neukladajú.

Údaje zadávané pri používaní slovníka

Pri používaní slovníka sa na našom serveri ukladajú nasledovné údaje: IP adresa prihláseného užívateľa, dátum posledného prístupu a operačný systém klienta. Tieto informácie slúžia na kontrolu dodržiavania licenčných podmienok programu slovníka. Okrem týchto údajov sa anonymne (t.j. bez priradenia ku konkrétnemu užívateľovi) ukladajú hľadané výrazy, pre ktoré sa v databáze nenašiel záznam.

Užívateľský slovník

Výrazy, ktoré užívateľ zadal do užívateľského slovníka, sa ukladajú na našom serveri. Prístup k týmto výrazom majú len užívatelia definovaní v rámci daného hlavného užívateľského účtu. Vyhradzujeme si právo tieto výrazy využiť na rozšírenie našich vlastných slovníkov. Pokiaľ s tým nesúhlasíte, informujte nás o tejto skutočnosti cez náš kontaktný formulár (pre jasnú identifikáciu zákazníka je nutné, aby ste boli pri zadávaní požiadavky cez kontaktný formulár prihlásený).